Veiligheid en efficiëntie voor Team Terminal

Veiligheid en efficiëntie voor Team Terminal

Meer inzicht en voldoen aan (internationale) veiligheidsnormen

Team Terminal is één van de grootste olie op- en overslagbedrijven in het Rotterdamse Europoortgebied, met ESSO, BP en Aramco als moedermaatschappijen. Jaarlijks wordt er ruim 35 miljoen kubieke meter ruwe olie doorgezet. Dat is een kwart van de totale doorzet in het hele Europoortgebied. De olie wordt na ontvangst opgeslagen in 33 tanks, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2.754.900 kubieke meter en via pijpleidingen verpompt naar verschillende afnemers in binnen- en buitenland. Per jaar leggen circa 300 tankers aan. In haar omvangrijke operationele bedrijfsprocessen spelen planning, onderhoud en safety een essentiële rol.

Een nieuw toegangscontrolesysteem dat voldoet aan de ISPS-norm

Team Terminal en Nsecure werken al ruim 15 jaar intensief samen. Aanleiding was de overstap naar een nieuw toegangsregistratiesysteem. Het toenmalige toegangsregistratiesysteem werd niet meer ondersteund en dat zorgde voor problemen in de operatie. Daarnaast ging de ISPS code van kracht. Dit is de internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten als amendement op de SOLAS (Safety Of Life At Sea); het beveiligen van schepen en haveninstallaties tegen terroristische aanslagen. Team Terminal zocht daarom naar een toekomstbestendige, maar vooral veilige oplossing dat voldoet aan wet- en regelgeving.

“Nsecure was een bekende partij uit ons netwerk. Bij een internationale tankterminal operator werd de dienstverlening van Nsecure al toegepast. Tijdens een referentiebezoek werd ons duidelijk wat deze toegangssystemen voor meerwaarde bieden en dat dit voldoet aan belangrijke beveiligingsnormen”, vertelt Irene Kolditz, Facility & Security Coördinator bij Team Terminal.

Veiligheid en efficiëntie voor Team Terminal

Na de overgang naar het nieuwe toegangssysteem van Nsecure, is er gekeken naar andere zaken die essentieel zijn. Niet alleen om veiligheid te waarborgen met de inzet van camerabewaking en hekwerkdetectie, ook om efficiëntie te realiseren. Met de workflow management software Dataclient zijn (toegangs)processen gedigitaliseerd voor medewerkers, bezoekers en leveranciers. Hierdoor ontstaat een snelle uitwisseling van informatie tussen aannemers, leveranciers, bezoekers en toezichthouders over de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot een gebouw of terrein. Via een digitaal dossier worden allerlei specifieke gegevens van een persoon in digitale vorm opgeslagen en beschikbaar gesteld op de momenten dat dit van toepassing is, bij voorbeeld bij het betreden van het terrein.

Impact dankzij slimme systemen; meer inzicht en voldoen aan (internationale) veiligheidsnormen

“We merken dat dankzij deze totaaloplossingen we meer en beter inzicht hebben in onze bedrijfsprocessen. Daarnaast zorgen de oplossingen ervoor dat we efficiënter werken; minder papier verbruiken en minder verschillende bronnen raadplegen. In het aanmeldproces voor bezoekers, contractors of leveranciers worden tevens de benodigde documenten en/of certificaten bijgeleverd waardoor we voldoen aan (internationale) veiligheidsnormen en de AVG”, zegt Irene Kolditz.

Hecht partnership voor veiligheid in de toekomst

Veiligheid staat bij Team Terminal voorop; strenge veiligheidsprotocollen en een nauwe samenwerking met diverse veiligheidskorpsen en beveiligingsbedrijven garandeert al jarenlang een veilige bedrijfsvoering. “De sterke en vooral prettige relatie met Nsecure heeft ertoe geleid dat we op verschillende niveaus goed schakelen. Het is voor ons belangrijk dat een partner zich goed kan verplaatsen in onze dagelijkse processen en ons terrein kent. Tijdens kwartaalpresentaties krijgen we inzicht in het aantal en type bezoekers per dag, maand en kwartaal. We krijgen advies en blijven we in gesprek over de hoe (technische) oplossingen blijven aansluiten bij onze core activiteiten als één van de grootste olie op- en overslagbedrijven”, aldus Irene Kolditz.

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Aantoonbaar in controle dankzij identity management, IT-security en security cloud oplossingen.

arrow_outward

Toegangscontrole oplossingen volledig geïntegreerd in uw bedrijfsprocessen

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)