Security integraal onderdeel van bedrijfsprocessen

Security integraal onderdeel van bedrijfsprocessen

Veiligheid op 1 voor regieorganisatie Enexis Groep

Enexis Groep werkt met 4.500 gedreven medewerkers elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van haar netten en de toekomst van de energie. Kennis, kunde en kracht worden ingezet om de energietransitie te versnellen en een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Via netbeheerder Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, wordt het transport van elektriciteit en gas verzorgd naar 3 miljoen huishoudens en bedrijven in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis Netbeheer zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk.

Nieuw energielandschap

Met alle op handen zijnde, veelal impactvolle veranderingen op het gebied van milieu en digitalisering, is het voor Enexis Groep belangrijk een voortrekkersrol te hebben. Jan Nijhuis, contractmanager Facility Management; “Nederland gaat verduurzamen en dat vereist aanpassingen in de wijze waarop we omgaan met onze netwerken. Ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord hebben onze aandacht. Welke vormen van energie kunnen we gebruiken? Zonneparken en windmolens gaan steeds meer stroom leveren en het elektriciteitsverbruik stijgt, onder andere door de komst van elektrische auto’s en elektrificatie van de warmtevraag. Hoe gaan we daar slim mee om en hoe kunnen we dit goed faciliteren? Deze energietransitie, in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering, zijn voor ons top of mind. Dit vraagt van onze organisatie om ons voor te bereiden op de toekomst door te investeren in onderzoek, innovatie en het op peil houden van het kennisniveau van onze medewerkers.”

 

Een nauw samenspel tussen regieorganisatie Enexis Groep en partner Nsecure

Mede door de complexiteit en snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden in het energielandschap, maakte Enexis in 2012 de keuze om zich als regieorganisatie te organiseren, zodat zij zich volledig kan richten op haar core business. “Facilitaire zaken zoals catering, schoonmaak, huisvesting maar ook beveiliging hebben we volledig uitbesteed. Dit zijn de core activiteiten van specialistische partijen. Onze partners, waaronder Nsecure, weten dus als geen ander wat hier speelt en beschikken over de juiste kennis en expertise om hier invulling aan te geven”, aldus Jan Nijhuis.

Bij Enexis Groep staat veiligheid op 1. De fysieke veiligheid van de medewerker; het werk veilig kunnen doen onder veilige omstandigheden. Enexis Groep verwacht als regieorganisatie van haar partners dat zij hier als expert invulling aan geven. Nijhuis vertelt; “We zien ook een verschuiving op het gebied van veiligheid. Dit gaat verder dan de fysieke veiligheid van onze mensen zowel op kantoorlocaties als bij het werk in het veld. Ook de organisatorische en technische veiligheid van onze data en systemen is essentieel om te voorkomen dat onbevoegden hier toegang tot hebben.”

Slimme systemen in één security omgeving

Inmiddels is Nsecure jarenlang partner van Enexis Groep op het gebied van toegang en security, waarbij de relatie is ontstaan in de periode dat Enexis nog onderdeel was van Essent. Security onderdelen zoals toegangscontrole, camera-observatie en inbraak komen samen in het Yardz Security Management Systeem. “Dat betekent dat we vanuit één omgeving zicht hebben op alle activiteiten die plaatsvinden op onze 39 locaties, uiteenlopend van ons hoofdkantoor tot een magazijn van 200 m2, en zicht hebben in onze data.”

Verhogen van de security en hospitality

Ook maakt Enexis Groep gebruik van de Observation Room dienstverlening, waarbij er een koppeling is met het Security Management Systeem en alle onderliggende essentiële security onderdelen.

Jan Nijhuis; “Dankzij de dienstverlening vanuit de Observation Room zorgen we ervoor dat we een proactieve en slimmere invulling geven aan security en hospitality. Vanuit security perspectief omdat op een aantal locaties een hogere mate van veiligheid vereist is. Bijvoorbeeld vanwege systemen of aanwezige materialen. Helaas hebben we te maken met onbevoegden die proberen op onze terreinen te komen. Inbraken en diefstal wil je voorkomen en alleen fysieke beveiliging in de vorm van camera’s en hekwerk, is daarin niet voldoende om onbevoegden af te schrikken. Vanuit de Observation Room kan er proactief worden gehandeld op meldingen die worden gesignaleerd. Recent is daardoor de politie tijdig ingeschakeld en zijn dieven op heterdaad betrapt, waardoor koperdiefstal is voorkomen. Ook wanneer er BHV nodig is op onze locaties, staat dit in verbinding met de Observation Room en wordt de melding gecoördineerd.”

Gemakkelijke en veilige toegang voor bezoekers

Op andere locaties is het juist van belang dat er vanuit een hospitality oogpunt invulling wordt gegeven, gezien het feit dat niet alle locaties beschikken over een bemande receptie. Doordat intercomoproepen terecht komen in de Observation Room of verbonden zijn met een nabije Enexis Groep locatie, kunnen leveranciers en bezoekers op afstand toegang krijgen.

Organisatorische, technische en fysieke veiligheid

Nijhuis: “De totale toegang- en security dienstverlening levert in zijn geheel een grote bijdrage aan het waarborgen van onze veiligheid. Het is niet meer weg te denken uit onze totale bedrijfsprocessen. Zeker als we kijken naar de gemakkelijke en veilige wijze, waarop onze medewerkers aan de hand van een vastgesteld functieprofiel met hun toegangspas de locaties en ruimtes betreden die voor hen van toepassing zijn. Maar ook de data uit deze security systemen zorgen ervoor, dat we altijd inzicht hebben en kunnen acteren om zaken slimmer en effectiever in te richten.”

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Alle facetten van security in één centrale omgeving

Met Integrated Security Management betekent dat Nsecure uw beveiligingspartner wordt voor de lange termijn.

arrow_outward

Vanuit de Observation Room biedt Nsecure 24/7 remote security

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Jorden van Driel Expert Vitals & Global Services
De kunst van controle

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze toegang en security oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.