Zorgen dat ProRail iedere dag op en top beveiligd is

Veiligheid in vertrouwde handen voor ProRail

Security en toegangsverlening voor ProRail locaties

ProRail moet elke dag als onafhankelijke partij de ruimte verdelen op 7.000 kilometer spoor voor 1,4 miljoen treinritten per werkdag. Spoorbeheer betekent veel locaties, veel toegangspunten en zeer complexe beveiliging. ProRail doet dat met één platform, waarmee alles is te overzien. Alles is altijd up to date, ook als de omstandigheden snel veranderen. Hoe? Dankzij haar sterke partnership met Nsecure, dé partner op het gebied van security voor de bemenste locaties van ProRail. Dit zorgt voor meer veiligheid én minder kosten.

Security en toegangsverlening voor ProRail locaties

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Dagelijks zetten zij zich in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen door onder meer spooronderhoud, coördinatie van treinverkeer, incidentenbestrijding en spoorgoederenvervoer. Dit doen zij samen met vervoerders en erkende spooraannemers. De samenwerking tussen ProRail en Nsecure begon jaren geleden met het beveiligen van de verkeersleidingposten. Dat veranderde in 2019 toen Nsecure de aanbesteding won voor de security en toegangsverlening van alle 36 bemenste locaties van ProRail die door de afdeling Human Facility Management van ProRail worden beheerd, zoals verkeersleiding posten, kantoren, voertuigenloodsen van incidentbestrijding en projectlocaties.

Inmiddels is de samenwerking in ruim een decennium naar een nieuwe dimensie gebracht: de nauwe vertrouwensband die is ontstaan heeft geleid tot een groeiend aantal verantwoordelijkheden voor Nsecure en zijn daardoor verantwoordelijk voor de securityketen op operationeel en tactisch niveau.

ProRail VL Post Utrecht (NVLU)

Grote diversiteit aan security oplossingen

De veelzijdigheid aan bedrijfsactiviteiten en locaties van ProRail vragen om een grote diversiteit aan oplossingen, zoals toegangscontrole, intercomposten, camera’s, inbraakdetectie en hekwerkdetectie en zijn omvangrijk in aantallen. Wim Vreugdenhil, Business Unit Manager Nsecure vertelt: “Op het hoofdkantoor De Inktpot in Utrecht zijn hoofdzakelijk eigen medewerkers aanwezig. Op andere locaties komen daarentegen ook veel contractors en medegebruikers, wat vraagt om ander beleid voor toegangscontrole. Bij locaties op emplacementen draait het juist weer meer om ‘perimeterbeveiliging’, oftewel het afzetten van het terrein om onbevoegden te weren. Juist deze diversiteit maakt ons werk als securityspecialisten interessant.”

Security as a Service

Traditiegetrouw omvat de samenwerking meer de ‘harde’ kant van security en toegangsverlening, zoals het installeren en onderhouden van toegangscontrole-, intercom- en camerasystemen voor de verschillende locaties van ProRail. Al deze systemen komen samen in het security management systeem WinGuard. Daarnaast bewijst het identity-platform van Nsecure haar toegevoegde waarde voor bezoekersregistratie en contractormanagement. Dankzij het vertrouwen dat ProRail in Nsecure stelt, maakt ProRail in toenemende mate gebruik van de Security as a Service-aanpak. Dit gaat verder dan alleen het installeren en onderhouden van security systemen. Vreugdenhil: “Wij leveren niet alleen de security oplossing, maar adviseren mee op basis van bedrijfsprocessen en beleid binnen ProRail. Wat zijn de risico’s? Welke mitigerende maatregelen moeten er worden genomen? En hoe pakken we dat samen aan? Meerdere malen per jaar bepalen ProRail en Nsecure tijdens strategische sessies hoe zij ervoor zorgen dat ProRail iedere dag op en top veilig is.”

Ketenverantwoordelijkheid

Door deze rolverdeling heeft Nsecure de totale projectverantwoordelijkheid en zo wordt voor ProRail het werk uit handen genomen. Tegenwoordig is Nsecure namelijk als hoofdaannemer de ketenverantwoordelijke en dus ook voor bouwkundige aannemers en leveranciers van security- en toegangssystemen.

Raymond Boere, Ketenmanager Veiligheid & Bedrijfscontinuïteit bij ProRail: “Stel dat we een nieuwe locatie openen of een entree creëren dan verzorgt Nsecure álle aspecten, dus ook bouwkundige zaken. Vroeger schakelden wij zelf bijvoorbeeld een bouwkundige aannemer in, met het risico dat er discussie ontstond over de demarcatie van de werkzaamheden. Omdat dit nu binnen het beheer van Nsecure is geïmplementeerd, heeft ProRail één aanspreekpunt”.

Vreugdenhil: “Dankzij onze specialistische kennis bevordert dit bovendien de kwaliteit en doorlooptijd van projecten en onze oplossingen.”

Remote dienstverlening voor optimale balans tussen kwaliteit en beheersen van kosten

Daarnaast wordt veel op afstand gedaan. Leon Voets, Service Level Manager bij Nsecure: “De primaire doelstelling van deze werkwijze is het creëren van een optimale balans tussen verbetering van kwaliteit, het beheersen van kosten, voorzien in ‘continuous improvement’ en duurzaamheid”. Het preventief onderhouden en vervangen van hardwarecomponenten voorkomt bijvoorbeeld correctief onderhoud. Hiervoor worden service levels bepaald, die vertaald in KPI’ s, 24/7 online voor ProRail inzichtelijk zijn. Om te kunnen voldoen aan de KPI’ s wordt gebruik gemaakt van datacommunicatieverbindingen die Nsecure in staat stellen om incidenten proactief op te volgen en het preventief onderhoud conditie gestuurd en dus niet nodeloos uit te voeren.

Innovatie op de agenda

Nsecure ziet ProRail groeien in haar rol als regieorganisatie en wordt binnen de samenwerking steeds pro actiever en kritischer. Meerdere keren per jaar organiseren de twee bedrijven een innovatieoverleg. Het doel: de lat nóg hoger leggen. Leon Voets: “In deze overleggen deelt ProRail haar toekomstvisie en vertellen wij over alle innovaties die spelen in de markt. In het kader van de vastgestelde duurzaamheids-KPI is er bovendien een pilot opgezet rondom refurbished sloten, die naast een positieve impact op het milieu ook voor kostenbesparingen moet zorgen. Zo onderzoeken we hoe we een nóg veiligere en ook duurzamere werkomgeving kunnen creëren waarin ProRail volledige controle heeft over de toegang tot locaties en systemen.”

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Alle facetten van security in één centrale omgeving

Eén aanspreekpunt voor beheer, onderhoud en optimale performance van uw security  omgeving

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Leon Voets Nsecure
Leon Voets Expert Performance & Services
Meer informatie

Neem contact op

Benieuwd hoe security oplossingen leiden tot kostenbesparingen, bedrijfscontinuïteit, risicovermindering en compliancy binnen uw organisatie? Onze specialisten sparren graag met u over de mogelijkheden.