Integratie van de beste technologieën

Meer vrijheid en veiligheid voor zorginstelling Siza

Integrale aanpak vanuit perspectief bewoners en medewerkers voor locatie Het Nieuwe Dorp.

Dankzij een grootschalige vernieuwing wordt Het Dorp in Arnhem weer wat het vijftig jaar geleden al was: een voorloper met baanbrekende ideeën over de gehandicaptenzorg. Een belangrijke uitdaging bij de transitie: hoe kan de toegang voor bewoners zo passend en zelfstandig mogelijk worden gemaakt? Dankzij innovatieve installaties en integraties van systemen voor toegangsverlening draagt Nsecure eraan bij dat bewoners even zelfstandig als veilig kunnen leven.

Zo zelfstandig mogelijk wonen

Het Dorp is mogelijk de beroemdste zorglocatie van Nederland. De woongemeenschapwijk werd namelijk gefinancierd via de eerste grote televisie-inzamelingsactie, die werd gepresenteerd door Mies Bouwman. De opening van Het Dorp in 1970 was een grote stap in de emancipatie van mensen met een beperking. Het uitgangspunt van toen – mensen met een beperking moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen – is nog steeds actueel.

Programmamanager Domotica en Technologie van zorgorganisatie Siza Jos Geesken: “Tegenwoordig voegen we daaraan toe: meedoen in de samenleving. Onze locaties zijn zo ingericht dat bewoners hun grenzen kunnen verleggen. Dat vereist meer dan alleen een gebouw neerzetten. Je moet een omgeving dusdanig functioneel maken dat het naadloos aansluit bij de behoeftes van bewoners.”

Cruciaal: toegang en technologie

De gebouwen en voorzieningen van Het Dorp sloten niet meer aan bij deze uitgangspunten. De locatie was daardoor toe aan een transformatie naar een inclusieve woon- en leefomgeving, waar regulier wonen en zorg op innovatieve wijze hand in hand gaan. Toegang is daarbij een essentieel onderdeel. Hoe kunnen bewoners bijvoorbeeld visite ontvangen zonder dat daarvoor een medewerker is vereist? Terwijl medewerkers werken volgens uniforme processen én wordt voldaan aan alle privacy-eisen? Technologie is hier de sleutel tot succes.

Geesken: “Bewoners zijn eigenaar van de woning en hoofdgebruiker. Zij hebben te maken met tal van andere gebruikers, zoals familieleden, zorgverleners, behandelaren en schoonmakers. Om te beginnen hebben we het dagelijks leven van bewoners geïnventariseerd. Welke rol kan technologie daarin vervullen? Hoe is dit te integreren met andere systemen? En wat zijn de werkprocessen in geval van meldingen of calamiteiten?”

Mock-up-woning: proef op de som

Op basis van deze functionele beschrijving van ‘Het Nieuwe Dorp’ zijn specialistische partijen gezocht. Geesken: “Leveranciers hebben we niet alleen beoordeeld op producten en resultaten, maar juist ook op soft skills: de wil om samen te werken met andere partijen en onze organisatie. Bedrijven moesten namelijk in co-creatie met ons komen tot nieuwe producten en oplossingen.”

Nsecure is in 2018 gevraagd om haar kennis en ervaring in te zetten voor de toegangsverlening en security binnen Het Dorp. Voorafgaand aan de transformatie heeft Nsecure de gekozen technologieën en oplossingen geïmplementeerd in een zogeheten mock-up-woning. Samen met bewoners en medewerkers werd daar alles grondig getest. Het testen en integreren van de innovatieve technologieën en processen leverde een blauwdruk op voor het definitieve toegangsconcept.

Integratie van de beste technologieën

In mei 2020 was Nsecure klaar met het opleveren van de toegangsoplossingen in het eerste gebouw met zo’n vijfendertig appartementen. Daarvoor zijn verschillende technologieën geïnstalleerd en geïntegreerd. Zo is de hoofdingang voorzien van een intercomsysteem. Rolstoelen zijn voorzien van een telefoon met app, waar bewoners veel besturingen mee kunnen doen. Staan rolstoelgebruikers voor hun eigen appartement? Dan gaat de deur automatisch open dankzij een bluetooth-verbinding.

Via het overkoepelende platform voor alarmering en communicatie zijn verschillende systemen gekoppeld, zoals AEOS voor fysieke toegangsverlening en draadloze bewegingssensoren voor valdetectie en positiebepaling. Belangrijk was de integratie van gebouwgebonden systemen met persoonsgebonden technologieën. Dankzij de gebouwgebonden systemen kan men onder meer deuren ontgrendelen en bewoners ophalen in geval van brand. Aan de hand van persoonsgebonden technologieën kunnen medewerkers bijvoorbeeld ingrijpen wanneer de zuurstoftoevoer van een bewoner stagneert en kunnen bewoners zelf zorg oproepen.

Ten slotte is recent een VPN-verbinding met Nsecure opgezet, waardoor 80 procent van de storingen op afstand kan worden verholpen. Dit scheelt zowel Siza als Nsecure tijd en geld én levert veel gebruiksgemak op voor de beheerorganisatie en de bewoners.

Uitrollen naar alle zorglocaties

Geesken: “Nsecure heeft ervoor gezorgd dat het gebouw werkt vanuit het perspectief van bewoners en medewerkers. Bewoners hebben nu regie over hun eigen woonsituatie. En medewerkers zijn geautoriseerd voor alle toegangen op de locaties, maar hebben – behalve bij calamiteiten – geen toegang tot de woningen. Dankzij innovatieve technieken en oplossingen die meegroeien met onze organisatie, weet Nsecure continuïteit te garanderen.”

De testcase van het eerste gebouw van Het Nieuwe Dorp is met vlag en wimpel geslaagd. Daarom wil Siza – een organisatie met ruim 2.500 medewerkers verspreid over 150 locaties in Gelderland en Midden-Brabant – dit toegangsconcept verder uitrollen binnen de overige nieuwe gebouwen van Het Nieuwe Dorp én andere locaties van de organisatie. Het Nieuwe Dorp kan dankzij deze vernieuwingen de komende jaren weer in volle glorie worden wat het altijd is geweest: een voorloper met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg.

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Alle facetten van security in één centrale omgeving

arrow_outward

Toegangscontrole oplossingen volledig geïntegreerd in uw bedrijfsprocessen

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)