Een geïntegreerd beleid voor facility en security

Het IFM + ISM-model van Alliander

Constructieve samenwerking tussen ketenpartners

Alliander ontwikkelt en beheert energienetten voor ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven voor elektriciteit, gas en warmte. Zij beheren meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet en zijn er trots op dat deze netten tot één van de betrouwbaarste ter wereld behoren. De complexiteit van hun omvangrijke bedrijfsactiviteiten, alsmede de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden in het energielandschap, zijn voor Alliander bepalend geweest om zich als regieorganisatie te organiseren. Sinds 2017 heeft Alliander daarom de regierol en de verantwoordelijkheid voor de tactische en operationele uitvoering van het toegangs- en beveiligingsbeleid – zowel qua mens als techniek – overgedragen aan Nsecure. Soortgelijke outsourcing overeenkomsten worden in de markt vaak toegepast voor facilitaire zaken, maar staat op het gebied security nog in de kinderschoenen.

Voor Alliander was het een strategische keuze om naast de integrale facilitaire oplossing voor soft services en de managing agent op asset management, Integrated security management een belangrijk onderdeel te laten zijn van het Facility team.

Mark Hamstra, Leveranciersmanager bij Alliander vertelt: “De samenwerking van deze constructie pakt goed uit. De specialisten vanuit de verschillende diensten vullen elkaar goed aan. Hierdoor zijn wij in staat de tactische en operationele taken en verantwoordelijkheden rondom security over te laten aan Nsecure.”

Een geïntegreerd beleid voor facility en security

Alliander, de grootste netbeheerder van Nederland, onderschrijft de voordelen van een geïntegreerd beleid. Voorheen hadden zij contracten met verschillende manbewakingspartijen, met technische partijen en met een hospitality bedrijf. Door van een IFM-model naar een IFM + ISM-model over te schakelen, zijn zij van meer dan tien verschillende partijen naar drie partijen gegaan. Er is zekerheid op het gebied van wet- en regelgeving en zijn IT-security, inbraakdetectie, brandbeveiliging en cameraobservatie vele malen efficiënter ingeregeld. Wim Vreugdenhil, Business Manager Integrated Security Management: “Dit zou elke facility manager op de radar moeten hebben, omdat dit wat ons betreft de toekomst is.”

Constructieve samenwerking tussen ketenpartners

Een essentieel onderdeel van de samenwerking is het creëren van een zo effectief mogelijke keten van verschillende diensten van leveranciers. De organisatie en inrichting hiervan is relatief complex en dynamisch. Het vraagt om een constructieve samenwerking en een goede afstemming tussen de verschillende ketenpartners. Door informatie tijdig te delen en afspraken nauwkeurig vast te leggen, zullen de doelstellingen worden gehaald, kunnen innovaties worden verzilverd en blijft de onderlinge verstandhouding optimaal.

Integrated Security Management

Nsecure plant, coördineert en monitort de overeengekomen service level agreements en richt zich continu op het analyseren en verbeteren van de processen, waarbij het belang van Alliander altijd voorop staat. Vanuit de regiefunctie worden de volgende diensten aangestuurd door Nsecure:

  • Observatie: het volgens standaard procedures openen en sluiten van locaties op afstand, toegangsverlening, intercom afhandeling, video-observatie, calamiteiten- en incidentmanagement en alarm verificatie en opvolging;
  • Functioneel en operationeel beheer op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Servicemanagement: technisch beheer, applicatiebeheer en Incident management op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Installatie & Onderhoud: deels uitgevoerd door Nsecure en deels uitgevoerd door gebouw-gerelateerde dienstverleners en leveranciers;
  • Manbeveiliging: particuliere alarmcentrale, mobiele surveillance en objectbeveiliging; uitgevoerd door een particulier beveiligingsbedrijf.

“Toetsing van de nieuwe afspraken vindt plaats op basis van prestatie indicatoren. Bijzonder daarbij is de afspraak dat – in het geval een vastgestelde prestatie indicator niet wordt gehaald – er géén sprake is van een conventionele malus regeling. In dat geval zal Nsecure met haar directie en medewerkers een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) project uitvoeren. Hierbij gaat het om een (in de juiste verhouding staande) activiteit, gericht op één van de kwetsbare groepen in de samenleving”, aldus Wim Vreugdenhil.

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Alle facetten van security in één centrale omgeving

Met Integrated Security Management betekent dat Nsecure uw beveiligingspartner wordt voor de lange termijn.

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wim Vreugdenhil Integrated Security Management
Meer informatie

Neem contact op

Meer weten over wat Integrated Security Management voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan u graag te woord.