Het Digitaal Veiligheidspaspoort voor railAlert

Het Digitaal Veiligheidspaspoort voor railAlert

Veiligheid op en rondom het spoor

nsecure digitaal veiligheidspaspoort dvp railalert

Stichting railAlert is verantwoordelijk voor het bevorderen van de arbeidsveiligheid bij werkzaamheden en het beheer van de railinfrastructuur in Nederland. RailAlert werkt nauw samen met verschillende belanghebbende partijen, waaronder ProRail, om veiligheid op en rondom het spoor te waarborgen. Nsecure realiseerde in opdracht van ProRail en railAlert het Digitaal Veiligheidspaspoort ter vervanging van het fout- en fraudegevoelige papieren veiligheidspaspoort. Aannemers, onderaannemers en uitvoerders dienen aantoonbaar legaal en gekwalificeerd aan het werk te zijn rondom het spoor. 

De verschillende bewijzen en systemen zijn geintegreerd in één allesomvattend systeem. Op basis van de Agile Scrum methodiek is met meerdere teams (interactie-ontwerpers, designers, developers, architect, scrummaster) aan dit concept gewerkt. Daaruit ontstond het Digitaal Veiligheidspaspoort bestaande uit drie componenten: een portal, een fysieke pas en een ScanApp.

Eén helder overzicht dankzij het Digitaal Veiligheidspaspoort

Dankzij de portal hebben werkgevers en opzichters een helder overzicht van meldingen, medewerkers, overtredingen en rapportages. Dit overzicht ontstaat doordat koppelingen worden gemaakt met de systemen van verschillende bedrijven en certificerende instellingen. De combinatie van de ingelezen gegevens leidt ertoe dat een persoon wel of geen een Digitaal Veiligheidspaspoort ontvangt. Wanneer aan de gewenste combinatie voldaan wordt, wordt automatisch een pas afgedrukt en aan de pashouder gestuurd. Dit is mogelijk door de koppeling van de portal aan het aanmeldsysteem Dataclient en het pasproductiesysteem van Nsecure.

De portal biedt daarnaast mogelijkheden om geldigheid van passen bij te houden en inzicht te krijgen in het pasproductieproces of het aantal aanwezigen op locatie. Daarmee is de portal een onmisbare tool voor organisaties die veiligheid op locaties moeten garanderen.

Gegevenscontrole op locatie

Naast de portal ontwikkelde Nsecure een innovatieve Scan App. RailAlert voert inspecties uit bij werkzaamheden op en rondom het spoor. Door de QR-code op de pas van de uitvoerders te scannen, ziet de opzichter in de Scan App alle gegevens van de betreffende persoon.

  • Via de Scan App kunnen de gegevens en toegang worden gecontroleerd.
  • Aan-/afwezigheidsregistratie worden bijgehouden en overtredingen worden vastgelegd.
  • Fouten en fraude verminderd, waardoor de veiligheid rond op een locatie vergroot wordt.
  • De ScanApp is verkrijgbaar voor iOS, Android, Windows Phone en werkt ook offline.

Behaalde resultaten dankzij het Digitaal Veiligheidspaspoort

Dankzij de invoering van het Digitaal Veiligheidspaspoort is een belangrijke doelstelling bij railAlert, namelijk het verhogen van de veiligheid rondom het spoor, behaald. De andere doelstellingen die railAlert aan het project heeft gekoppeld, zijn door een goede samenwerking zelfs overtroffen.

DVP ontving de Dutch Interactive Award 2015 in de categorie B2B & Professional Services.

Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Aantoonbaar in controle dankzij identity management, IT-security en security cloud oplossingen.

arrow_outward

High-end oplossingen voor security management, toegangscontrole, camera observatie, inbraak en sluitsystemen.

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)