Beveiligingsoplossing met IT-first approach voor UWV

Beveiligingsoplossing met IT-first approach voor UWV

Alle locaties in één centrale omgeving

Nsecure samenwerking UWV beveiliging kantoren

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekering, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Om hun dienstverlening veilig en efficiënt te blijven uitvoeren ook met het oog op het toenemende flexwerken, heeft Nsecure alle kantoren gemigreerd naar een centrale omgeving voor toegang en security.

Security as a Service

In 2018 zette UWV een tender uit voor geïntegreerde beveiligingsoplossing voor alle locaties. Cedric van Riemsdijk, Lead IT Business Development bij Nsecure: “Dit traject is vanuit een IT-first approach aangevlogen. IT-First houdt in dat we als specialisten de IT en technische onderdelen integraal beschouwen en de belangen van onze klant voorop zetten. We bouwen het IT landschap op vanuit de functionaliteit, veiligheid en privacy-oogpunt en selecteren de hardware die hier op aansluit”.

Nsecure samenwerking UWV beveiliging kantoren

Foto: UWV/Studio Oostrum

Van decentrale systemen naar één integrale oplossing

UWV had te maken met een versnippering van toegangscontrole systemen. Op iedere locatie werd gebruik gemaakt van een stand alone oplossing. Portefeuillehouder technische beveiliging UWV: “Voorheen was het zo dat wanneer je als werknemer een andere locatie wilde bezoeken, je eerst autorisatie diende aan te vragen voor je nieuwe standplaats en/of een bezoekerspas moest aanvragen bij de receptie om de locatie te betreden. Het personeel van UWV kon zich hierdoor niet vrij bewegen tussen de verschillende kantoorlocaties”.

Daarnaast is UWV anders gaan kijken naar het locatie onafhankelijk werken. Men hoeft niet meer af te reizen naar Amsterdam, wanneer men woonachtig is in Alkmaar. Werken op een locatie dichtbij huis moet eenvoudiger zijn en aangemoedigd worden. Werken met een centraal toegangscontrole systeem was dus noodzakelijk.

Security, Facility en IT: onlosmakelijk aan elkaar verbonden

UWV was op zoek naar een oplossing wat ervoor zou zorgen dat het gehele proces rondom toegangscontrole zou worden gecentraliseerd, gemoderniseerd en tegelijkertijd gekoppeld zou worden aan het HRM systeem. En dat diende allemaal naadloos te functioneren, vanuit de cloud.

Senior projectleider UWV: “Men doet tegenwoordig alles in de cloud, de wereld groeit ernaartoe en voor ons was dit ook een bewuste stap naar de toekomst. We waren opzoek naar een IT-gedreven oplossing voor onze toegang en security. Het opvallende hieraan was dat er op een bepaald punt een discussie ontstond over de vraag of het traject met Nsecure het IT vlak of het facilitair vlak snijdt. Ervaring leert ons nu dat security, facility en IT een driehoek vormen die elkaar alleen maar versterken en aanvullen”.

De kunst van controle voor UWV

Samen met UWV heeft Nsecure ingezet op een snelle, pro-actieve en integrale aanpak en wist vanuit kennis en ervaring advies op maat te geven. Senior projectleider bij UWV: “We waren opzoek naar een partner voor op lange termijn. Een partij met kennis en expertise op het hoogste niveau op het gebied van toegangscontrole en security. Dit vonden we bij Nsecure. We kijken dan ook terug op een fijne periode waarin we het echt sámen mooie resultaten hebben bereikt.”

Nsecure heeft in 2 jaar tijd alle systemen van de verschillende locaties – met ieder een stand alone systeem – ondergebracht onder één overkoepelend systeem. Deze integrale oplossing wordt beheerd in de Nsecure cloud. Dankzij de geïntegreerde oplossing heeft Nsecure een centraal landschap neergezet voor security, facility en safety. Werknemers kunnen zich nu vrijer en flexibel bewegen tussen de verschillende locaties. Ook is er nu een centraal punt waar men inzicht heeft in de rechten van de werknemers en/of bezoekers. Dit zorgt dagelijks voor een prettige doorstroom en arbeidsverlichting voor de receptie.

De totale oplossing draagt bij aan:

  • Een beheersbare security omgeving vanuit de Cloud en hoger niveau van veiligheid
  • Een security beleid dat past bij de toekomst van UWV en het hybride werken
  • Toegang van medewerkers wordt centraal en eenvoudig beheerd
  • Tijdswinst voor receptiemedewerkers doordat er minder ad-hoc aanvragen zijn voor autorisaties en toegang
Toepassing

Gerelateerde oplossingen

arrow_outward

Aantoonbaar in controle dankzij identity management, IT-security en security cloud oplossingen.

Cloud based oplossing die zorgt voor veiligheid en continuïteit.

RRP en Nsecure

Een veilige olietransport van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland

Allseas Lorelay case Nsecure

Veiligheid en compliance op het hoogste niveau voor Allseas

Toegangscontrole en security in industriële sector

Het belang van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Cedric van Riemsdijk Lead IT Business Development
Vragen

Meer informatie

Meer weten over toegangscontrole of andere security oplossingen? Onze specialisten staan u graag te woord. Ook bent u van harte welkom op ons kantoor in Barendrecht.