Kennis items

Het meesterlijk dirigeren van een turnaround

Hoe blijft security op het hoogste niveau tijdens grootschalige onderhoudsstops?

Identity Management Nsecure
Filip Milovanovic
Expert Industry, Maritime & Offshore
29 maart 2024

In het hart van de moderne industrie schuilt een uitdaging van formaat: het meesterlijk dirigeren van onderhoudsstops. Gedurende deze zogeheten turnaround, worden de fabrieken gesloten voor het uitvoeren van zeer specialistische onderhoudswerkzaamheden. Om een operatie van dit formaat veilig uit te voeren, gaan maanden voorbereiding aan vooraf. Dit vormt het decor voor operaties van een bijna chirurgische precisie. De sluiting van fabrieken is namelijk ingrijpend en kostbaar. Want elke minuut, elke handeling telt en incidenten en ongekwalificeerd personeel kennen hier geen plek. Bij Nsecure zijn we ons bewust van deze immense uitdagingen en complexiteiten. Filip Milovanovic, klantteammanager Industry, licht een tipje van de sluier op over wat er echt speelt achter de schermen tijdens deze gigantische onderhoudsstops.

Alleen de hoogste veiligheidsnormen volstaan

Al decennialang is Nsecure aanwezig in de industrie sector bij diverse toonaangevende opdrachtgevers. Deze rijke geschiedenis heeft geresulteerd in een schat aan ervaringen, die Nsecure nu inzet om haar deskundigheid op het gebied van toegang en beveiliging nog krachtiger te maken. Filip Milovanovic benadrukt de unieke eisen van de industriële sector waar alleen de hoogste veiligheidsnormen volstaan. “Deze sector onderscheidt zich door een breed scala aan unieke processen die om een ongekend hoog veiligheidsniveau vragen. Onze waarde ligt in de naadloze integratie van security binnen deze bedrijfsprocessen en bij te dragen aan de license to operate”, legt hij uit.

Achter de coulissen tijdens een turnaround

Achter de coulissen van een onderhoudsstop draagt Nsecure met haar toegang en security dienstverlening bij aan het veilig en efficiënt houden van onderhoudsprocessen. Deze zogenaamde turnaround zijn namelijk geen kleine onderneming; ze vereisen een minutieuze planning en voorbereiding die maanden in beslag neemt. Alles om de onderhoudsstop zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen, met minimale verstoring voor de productieprocessen. Juist door met hoogwaardige security diensten (van hardware tot IT-security) aanwezig te zijn in de hele security keten, van voorbereiding tot uitvoer en evaluatie, zijn opdrachtgevers volledig in control.

Nsecure biedt een breed scala aan oplossingen binnen het spectrum van veiligheid, toegang en compliance. Van toegangscontrolesystemen en security management tot hekwerken, calamiteitenzuilen, CCTV, detectiesystemen en Remote Observation. Ook identity management oplossingen die het aanmelden en verlenen van toegang aan bezoekers, medewerkers en contractors veilig en digitaal maken. Dit maakt de toegangsprocessen volledig transparant, waardoor bedrijven hun operationele processen stevig in handen houden.

Files tot aan de snelweg

Het meesterlijk dirigeren van een turnaround valt of staat niet alleen met de technische complexiteit, maar ook de menselijke inspanningen die nodig zijn om die industriële veiligheid te garanderen. Tijdens deze stops bezoeken namelijk (onder)aannemers met diverse nationaliteiten in grote getale de site om onderhoudstaken uit te voeren, vaak onderworpen aan strikte toegangs- en veiligheidsvoorschriften. Opdrachtgevers dragen de verantwoordelijkheid dat enkel gekwalificeerd personeel toegang krijgt tot het speelveld. Milovanovic legt uit: “Het verleden heeft aangetoond dat een onderhoudsstop – met soms wel duizenden contractors per week – kan leiden tot enorm lange wachttijden om de site te betreden. Zeker ook gezien de hoeveelheid aan documentatie die bezoekers moeten tonen om überhaupt het werk te mogen uitvoeren. Denk aan paspoorten, VCA’s, werkvergunningen of specifieke certificaten. Een sprekend voorbeeld is een situatie bij een opdrachtgever in het Europoortgebied, waarbij de file van contractors die zich moesten aanmelden voor toegang tot de site, letterlijk tot op de snelweg stond. Met ons identity management platform YIM behoren deze situaties tot het verleden. Daarnaast voorkomen we identiteitsfraude die eventuele risico’s of incidenten met zich mee brengen.”

Het handmatig beoordelen van ‘papieren’ documentatie en werkvergunningen wordt verworpen met haar identity management platform YIM. Via YIM worden aannemers en bezoekers gevraagd om digitaal vooraf alle vereiste werkdocumenten, legale tewerkstellingen en certificaten aan te leveren. Op locatie is dan alleen nog verificatie nodig en kan een toegangspas worden uitgegeven. Dit leidt tot efficiëntere procedures en veiligere toegangsverlening tot de site. Bovendien zijn opdrachtgevers aantoonbaar in controle en voldoen zij aan belangrijke wet- en regelgevingen zoals de Wka of de WagwEU. Het niet voldoen aan deze wetgevingen kan namelijk leiden tot hoge boetes. 

Toegang slechts tot uitgekozen plekken

Met de naadloze samenvoeging van YIM en de onderliggende toegangs- en beveiligingsinfrastructuren, creëert Nsecure een fort van precisie. Gekwalificeerde medewerkers en aannemers krijgen alleen toegang tot die gebieden waarvoor ze uitdrukkelijk bevoegd en opgeleid zijn en de specifieke werkzaamheden moeten verrichten. Bovendien kunnen aanvullende tijdelijke oplossingen worden ingezet om een vloeiende doorstroming van personen te waarborgen. Filip legt uit: “Dit realiseren we met de implementatie van tijdelijke tourniquets, verzamelpunten, speedgates en hekwerken, waarbij onze geavanceerde beveiligingssystemen zijn afgestemd om een kristalhelder inzicht te geven, 24/7”.

The show must go on: een cyberproof beveiligingsdomein

Bij Nsecure reikt de prioriteit verder dan de fysieke veiligheid; het omarmt ook de digitale rijkdommen van onze tijd. De bescherming van security omgevingen tegen storingen of cyberaanvallen is van essentieel belang voor het behoud van ononderbroken continuïteit. De inherente kwetsbaarheden van deze systemen openbaren een wereld waarin risico’s, variërend van datalekken tot het volledig platleggen van operaties, een universele dreiging vormen in vrijwel elke sector. “Met onze IT-first approach en het hebben van certificeringen, zijn wij in staat ook cybersecurity binnen de beveiligingsdomeinen vorm te geven. Dit aspect heeft voor onze opdrachtgevers, gezien de delicate aard van de informatie waarmee zij werken, hoge prioriteit. Daarom bieden wij ondersteuning met bijvoorbeeld hosting en/of IT-beveiliging, waardoor we de digitale vesting op het allerhoogste niveau van veiligheid kunnen garanderen,” belicht Milovanovic.

Filip Milovanovic Expert Industry, Maritime & Offshore
Meer informatie

Vragen

Meer weten over onze security oplossingen die bijdragen aan meer veiligheid en continuïteit tijdens een turnaround? Neem dan contact met ons op.