Kennis items

Customer Support Nsecure: Remote Services besparen 2400 ton CO2 uitstoot

Hoe de Nsecure Servicesdesk zorgt dat bedrijfsprocessen doorgaan

Service Support Desk Nsecure
Marc van Waaijenburg
Customer Support Nsecure
3 september 2022

Een toegang die blokkeert of een camerabeeld dat geen verbinding heeft: storingen in security systemen leiden direct tot een onwenselijke, risicovolle situaties en onderbreking van de bedrijfscontinuïteit. Bij onregelmatigheden is het van belang om snel bij te sturen, zonder dat uw organisatie of uw essentiële processen daar hinder van ondervinden. Als het gaat om storingen van security oplossingen is het Customer Support team van de Nsecure Servicedesk dag en nacht bereikbaar om technische issues real time en proactief te detecteren en deze snel en zo veel mogelijk op afstand op te lossen. Audrey Roos, Service coördinator bij Nsecure vertelt in deze blog hoe de Customer Support zorgt dat processen bij klanten onverstoord door kunnen gaan.

Complexe toegang- en security meldingen

Voor storingen en meldingen van security systemen kunnen opdrachtgevers 24/7 terecht bij de Customer Support van Nsecure: het kloppend hart van verschillende complexe toegang- en security meldingen. Zij staan altijd klaar om dit soort meldingen zo snel mogelijk op te lossen, zodat eventuele veiligheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Audrey Roos, Service coördinator Customer Support Nsecure, vertelt enthousiast: “Ons doel is om klanten zo goed mogelijk te helpen en te ontzorgen. Zodra een melding van een storing bij ons binnen is gekomen, is het onze verantwoordelijkheid om het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Wij gaan met het team direct mee aan de slag, Nsecure zorgt dat het geregeld wordt.”

Storingen oplossen voordat ze problemen geven

Onverwachte situaties kunnen altijd voorkomen, maar iedereen is er bij gebaat deze zo veel mogelijk te voorkomen. Door meldingen op te volgen vanuit het monitoringssysteem wanneer iets afwijkt van de norm, bijvoorbeeld een netwerkverbinding die een x aantal minuten verbroken is, kan proactief worden ingegrepen en kan een eventuele storing al verholpen worden voordat er problemen kunnen ontstaan.

Leon Voets, Coördinator Service Level Management bij Nsecure vertelt: “Technische issues worden zo niet alleen real time gedetecteerd, maar waar mogelijk zelfs op afstand 24/7 opgelost. Dus ook wanneer dit op een zaterdag gebeurt. Door het direct oplossen van problemen op afstand, voorkomen we dus dat dan klanten daar op maandagochtend in alle drukte hinder van ondervinden.”

Service Support Desk Nsecure

Specialisme per marktsegment

Audrey vervolgt: “De behoeftes van onze klanten variëren afhankelijk van hun sector, zo zijn de risico’s en uitdagingen binnen de industrie anders dan in een kantooromgeving. Dankzij onze kennis uiteenlopende marktsegmenten, kunnen we bij Nsecure onze klanten altijd een oplossing op maat aanbieden. Deze klantgerichte werkwijze vindt ook zijn weg naar onze servicedesk.”

De Nsecure servicedesk is daarom veel meer dan wat men bij een traditionele servicedesk kan verwachten. Het is een verlengstuk van de toegewijde klantenteams Finance & Health, Industry en Business Solutions. Hierdoor is en blijft alle branchekennis gebundeld en zijn er verschillende disciplines binnen het team. Zo is Nsecure niet alleen altijd bereikbaar voor klanten, maar we huizen een team dat flexibel is en echt de bedrijfsprocessen en omgeving van de klant begrijpt.

Gestroomlijnde operatie

Binnen de Servicedesk zorgt een strakke organisatie voor een gestroomlijnde operatie met behulp van de bezetting gedurende kantoortijden, de Nsecure Observation Room en een (landelijke) storingsdienst. “Onze eerste lijn is het eerste contactpunt voor onze klanten, zij maken de meldingen aan en zetten de melding door naar degene die er het snelst voor kan zorgen dat het wordt opgelost. Onze tweede lijn analyseert de melding en verhelpt deze waar mogelijk remote. Als dat echt niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een kapotte kaartlezer of een ander onderdeel dat echt op locatie vervangen moet worden, wordt de melding doorgezet naar de buitendienst, zodat er een monteur naartoe kan. De primaire doelstelling van onze werkwijze is het creëren van een optimale balans tussen verbetering van kwaliteit, het beheersen van kosten, voorzien in ‘continuous improvement’ en duurzaamheid”, legt Audrey Roos uit.

Duurzame dienstverlening op afstand bespaart 2400 ton CO2

Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen en het toenemende aantal remote verbindingen met klantomgevingen, kunnen verstoringen steeds vaker op afstand geanalyseerd en verholpen worden. Dit vermindert de afhankelijkheid van servicemonteurs die fysiek naar de locatie moeten bij een storing en voorkomt we dat er onnodige kilometers worden gemaakt.

Audrey legt uit: “Dit zorgt niet alleen voor goede borging van de bedrijfscontinuïteit en besparing van zowel tijd als kosten, maar ook voor een reductie van de CO2-uitstoot. Over de afgelopen drie jaar is er een duidelijke stijging van assets die verbonden zijn aan onze systemen, waardoor we bijna 80% van alle storingen remote kunnen verhelpen. Op basis van de historische en actuele data verwachten we voor 2022 ruim 217.000 km gereden afstand door monteurs te besparen. Dat levert een reductie van maar liefst 24 miljoen gram CO2 (2400 ton CO2) op. Wij merken dan ook dat klanten heel tevreden zijn met remote service omdat dit voor hen ook bijdraagt aan het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen in de gehele keten”.

Gerelateerde oplossingen
arrow_outward

Beheersdiensten: technisch beheer, applicatie beheer, functioneel beheer en werkplek beheer

24/7 inzicht in de processen, het verbruik van systemen en mogelijke storingen

Marc van Waaijenburg Customer Support Nsecure
VRAGEN

Meer weten?

Weten hoe onze remote dienstverlening kan bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan contact met op ons.