Kennis items

ProRail gunt beveiliging gebouwen aan Nsecure

Toegangs- en beveiligingssystemen op 36 locaties vervangen en beheren

nsecure digitaal veiligheidspaspoort dvp railalert
Leon Voets Nsecure
Leon Voets
Expert Performance & Services
19 november 2019

Nsecure gaat voor een bedrag van zes miljoen euro de toegangs- en beveiligingssystemen op 36 locaties van ProRail vervangen en daarna beheren. ProRail gaf destijds aan een partij te willen contracteren voor alle locaties die door de afdeling Facilitaire Zaken beheerd worden. Nsecure was een van de twee bedrijven die inschreven op de opdracht. Nsecure dat destijds ook het digitale veiligheidspaspoort (DVP) ontwikkelde voor ProRail, werd de meeste geschikte partij bevonden. Naast de aanleg van nieuwe installaties wordt Nsecure ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de diverse beveiligingssystemen. Dit is inclusief vervangingen en uitbreiding van systemen ten behoeve van de ProRail-locaties die beheerd worden door Facilitaire Zaken.

350 camera’s

Hieronder vallen in totaal 36 locaties. Het gaat onder meer om verkeersleidingsposten, kantoren, Incidentbestrijdingslocaties en projectlocaties. De systemen en componenten bestaan uit de toegangscontrole van ongeveer 600 toegangen, cameraobservatie met ongeveer 350 camera’s, intercominstallaties met ongeveer 150 intercomposten, inbraakdetectie en hekwerkdetectie met ongeveer 400 detectiepunten en 90 hekwerkdetectiezones, aanmeld- en accreditatieservice en een veiligheidsmanagement-platform.

12 miljoen euro

ProRail en Nsecure hebben een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar gesloten. Hierbij is er de optie om twee keer met twee jaar te verlengen tot een maximale looptijd van acht jaar. De maximale waarde van de overeenkomst is daarmee 12 miljoen euro.

Gerelateerde

Onderwerpen

Leon Voets Nsecure
Leon Voets Expert Performance & Services
Meer informatie

Vragen