Kennis items

Predictive maintenance voor een duurzaam security beleid

Waarom een solide basis voor data management het verschil kan maken

Leon Voets Nsecure
Leon Voets
Expert Performance & Services
1 augustus 2022

Na de implementatie van een security oplossing wordt er binnen een organisatie vaak opgelucht ademgehaald. Een nieuwe oplossing voor toegangscontrole en security gaat immers niet over 1 nacht ijs, om nog maar niet te spreken over de vele stakeholders en afdelingen die er bij betrokken zijn: HR, IT, Security, Facility en ga zo maar door. Maar die nieuwe security toepassingen hebben alleen waarde als je ze actief beheert, ontwikkelt en monitort. Leon Voets, Coördinator Service Level Management bij Nsecure, ziet in de praktijk dat, juist doordat er zoveel stakeholders bij betrokken zijn, het slim inrichten van processen, KPI’s, tools en systemen een grote meerwaarde heeft op een duurzaam security beleid. In deze blog legt hij uit waarom een solide basis voor data management het verschil kan maken.

Licence to operate

“Bij Nsecure hechten we veel waarde aan kwaliteit, prestaties en beschikbaarheid van geleverde producten en (IT) diensten. Het gaat ons niet om het opleveren van een stuk techniek zoals toegangscontrole of camera observatie, maar het daadwerkelijk verschaffen van een license to operate op de lange termijn. Om deze reden stellen wij bij het aangaan van een relatie duidelijke KPI’s op”, vertelt Leon Voets.

Service Level Management omvat het inplannen en coördineren van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en IT-diensten, bewaken van service levels, opstellen en delen van rapportages en het maken van afspraken met onderaannemers. Samen met een team aan specialisten kan Nsecure hier invulling aan geven. Ook de opdrachtgever speelt in deze borging van afspraken vanzelfsprekend een belangrijke rol als het gaat om het vrijmaken van budgetten en het opvolgen van adviezen. Voets: “Alleen samen kunnen we de gewenste prestaties leveren en beoogde kwaliteit garanderen.”

Traditionele kijk op onderhoud

Maar om die kwaliteit, prestaties en beschikbaarheid optimaal te houden, is de invloed van data-analyse en ICT enorm. “Normaliter gaan we ervan uit dat systemen op tijd hun onderhoudsbeurt krijgen en blijven werken tot de volgende onderhoudscheck. Er heerst in het security landschap daarmee nog een traditionele kijk op onderhoud, waarbij de NEN 2767-normering als leidraad geldt. Bij kleinere systemen voldoet meestal het jaarlijks geplande onderhoud, maar voor complexere systemen is het aan te raden om te kiezen voor een efficiëntere manier van onderhoud.

“Wij kijken verder vooruit. De data van een security component vertelt namelijk iets over de wijze waarop (of frequentie en/of intensiteit waarmee) een asset wordt gebruikt. Een toegang die gemiddeld tien keer per jaar gebruikt wordt, kan een mindere onderhoudsbehoefte hebben dan een toegang die duizend keer per jaar een pasaanbieding ontvangt. Ditzelfde geldt ook voor de aantallen oproepen van intercoms, de kijkuren en bewegingen van camera’s of assets die buiten geplaatst zijn en dus vatbaar zijn voor weersinvloeden”, legt Voets uit.

Daarnaast wijzigt de onderhoudsbehoefte van een asset op het moment dat de software (niet) wordt bijgewerkt. Ondersteuning kan wijzigen of eindigen wanneer software niet of niet tijdig wordt bijgewerkt en dit heeft impact op de levensduur van een asset. Tegelijkertijd kan het wel updaten of upgraden van assets ook impact hebben op de werking (uitval of tragere verwerking van gegevens) en de levensduur beïnvloeden”, aldus Voets.

Configuration Management Database

Bij Nsecure kijken we naar het daadwerkelijke gebruik en de conditie van een security systeem. Die data analyse komt voort uit de security systemen en wordt geborgd in onze CMDB (Configuration Management Database):eén centrale omgeving waarin klantconfiguraties beheerd worden om zo inzicht te krijgen in processen, het verbruik en de onderhoudsbehoeften van alle security systemen. Door die data continu te monitoren en daarnaast te analyseren op afwijkingen en trendbreuken, worden storingen direct gesignaleerd en kan er tijdig worden ingegrepen.”

Remote services: Verhelpen voordat er verstoringen ontstaan

Uiteraard kunnen onverwachte situaties altijd voorkomen, maar dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een controller van het toegangscontrolesysteem tijdelijk geen netwerkverbinding heeft. Door hier grenswaardes aan te hangen dat dit bijvoorbeeld niet langer mag zijn dan een X-aantal minuten, wordt er een melding gegeven wanneer dit afwijkt. Wanneer de performance van het systeem zo op afstand kan worden gemonitord, kunnen we bij de geringste afwijking al ingrijpen en de eventuele storing al verhelpen, voordat er problemen kunnen ontstaan. Technische issues worden zo niet alleen realtime gedetecteerd, maar waar mogelijk zelfs op afstand 24/7 opgelost. Dus ook wanneer dit op een zaterdag gebeurt. Door het oplossen van problemen op afstand, vermindert de afhankelijkheid van servicemonteurs die naar de locatie moet komen bij een storing en hoeven er geen onnodige kilometers gemaakt te worden.

Een innovatieve manier van beheer en onderhoud

Op het gebied van duurzaamheid heeft de inzet van Predictive Maintenance daarom impact op verschillende zaken. De gegevens die verzameld worden, kunnen worden omgezet naar rapportages over het gebruik van de techniek binnen een locatie. Zo kan eenvoudig gedetecteerd worden als een onderdeel van het systeem afwijkend gebruik vertoont. Door slim om te gaan met dergelijke data en door continue de performance van bedrijfsprocessen te meten, ontstaat er op diverse gebieden meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparing, duurzaamheid en efficiëntie. Security oplossingen hoeven namelijk niet langer meer op basis van afschrijving vervangen te worden, omdat er nu exact gemonitord kan worden of de functionaliteit nog optimaal is.

Door proactief te budgetteren met een meerjarenonderhoudsbegroting en planning (MJOB/MJOP) op basis van gebruiksgegevens, hoeft er niet onnodig geïnvesteerd te worden in vervanging of service. Zo kan er op een duurzame en efficiënter manier worden nagedacht over het gebruik van het systeem.

“Naast de afname van reisbewegingen, en daarmee beperkte CO2-uitstoot, en de toenemende mogelijkheid tot inzet van refurbished componenten, is de inzet van Predictive Maintenance duurzaam omdat de levensduur van de assets optimaal wordt benut. Het is een innovatieve manier van beheer en onderhoud, die voor alle partijen veel voordelen oplevert”, aldus Leon Voets.

Gerelateerde

Onderwerpen

Leon Voets Nsecure
Leon Voets Expert Performance & Services
Meer informatie

Vragen

Wilt u meer weten over hoe onze dienstverlening bijdraagt aan een duurzaam security beleid? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact met ons op voor meer informatie.