Kennis items

Nsecure bezit vanaf nu de ISO 27701 certificering

Dé norm voor vertrouwen in privacy diensten

Alex Smaling
General Manager en Expert Identity & Cloud
17 juni 2022

Nsecure bezit de ISO 27701 certificering, dé norm voor vertrouwen in privacy diensten.

Alex Smaling, business manager Identity & Cloud Services vertelt: “Het aantoonbaar goed ingericht hebben van onze IT diensten, cyber security en continue voldoen aan de privacywetgeving (AVG), is voor ons bedrijf en de toekomst van onze klanten van groot belang. Met deze nieuwe certificering tonen we aan dat we bescherming en verwerking van persoonsgegevens op het hoogste niveau uitvoeren. Dit biedt ons ruimte om op het gebied van Cloud- en Identity services weer volgende stappen te maken.”

 

Gerelateerde

Onderwerpen

Alex Smaling General Manager en Expert Identity & Cloud
Meer informatie

Vragen

Meer weten over onze certificeringen? Neem dan contact op.