Kennis items

Slimme safety & security integreert de ‘harde’ en ‘zachte’ wereld

Security as a Service

 

Nsecure toegangscontrole
Wim Vreugdenhil
Integrated Security Management
5 november 2019

Binnen het domein beveiliging zien we de laatste jaren dat de eindverantwoordelijkheid opschuift. Lag deze van oudsher bij de security-afdeling, nu zien we deze verantwoordelijkheid steeds meer ondergebracht worden binnen het facilitaire domein.

Ook de ontwikkeling naar facilitaire modellen als Integrated Facility Management heeft effect op de organisatie van security. In dit laatste geval een constructie waarbij een facilitaire dienstverlener naast operationele ook tactische en deels strategische verantwoordelijkheid neemt.

Specialistisch vakgebied

Hoewel facilitaire specialisten van de meeste onderdelen, zoals huisvesting, catering, schoonmaak en dergelijke kennis en kunde in huis hebben, blijkt beveiliging vaak net een stap te ver. Security is in hoog tempo uitgegroeid tot een specialistisch vakgebied. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is de even prominente als noodzakelijke rol van IT en de complexiteit van beveiligingssystemen. Daarnaast vergt het opstellen van een securitybeleid vakinhoudelijke kennis, waarbij ook het welzijn en de veiligheid van de medewerkers niet uit het oog verloren mogen worden.

Hard en soft services

Binnen het vakgebied van security en safety is er sprake van twee werelden: de ‘hard services’, ofwel de techniek en de ‘soft services’. Denk dan aan receptionisten, beveiligers en bhv’ers. En juist met de ‘hard services’ worstelen de meeste facilitaire specialisten. Dat is althans de ervaring die Nsecure heeft en tevens reden waarom opdrachtgevers dit complexe domein steeds vaker aan hen uitbesteden.

Optimaliseren bedrijfsprocessen

Door een tekort aan specialistische kennis kunnen facilitaire afdelingen en dienstverleners, de hard services (zoals toegangscontrole, camera-observatie en intercom) onvoldoende toetsten op kwaliteit en/of nut. Ook het zoeken naar een totaalconcept met een goede samenhang tussen mens en techniek is vaak een lastige opgave. Gevolg: verkeerde keuzes die voor onnodige risico’s en niet zelden voor dubbele kosten zorgen.

Adviserende rol facilitaire dienstverlener

Nsecure heeft geconstateerd dat binnen Integrated Facility Management lopende contracten met het onderdeel safety & security veelal een-op-een worden overgenomen. Hierdoor blijven opdrachtgevers zelf verantwoordelijk voor het bewaken van geïmplementeerde systemen, moeten ze zelf ontstane incidenten controleren en zelf verbanden leggen tussen alarmeringen en services. Ook als het gaat om het aanpassen of vernieuwen van systemen op dit gebied, ontbreekt veelal de adviserende rol van de facilitaire dienstverlener. Vaak worden deze kosten gestuurd en verliest de lange termijn visie. Dit alles gaat ten koste van de performance van systemen die juist kunnen en moeten bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Integrated Security Management als efficiënt totaalconcept voor safety en security

Nsecure hanteert een andere werkwijze. In opdracht van organisaties en/of facilitaire dienstverleners fungeert Nsecure als Integrated Safety and Security partner. In deze rol neemt zij zowel de operationele aansturing voor haar rekening én draagt zij zorg voor het contractmanagement. Met deze aanpak brengt Nsecure allereerst de bestaande geïmplementeerde systemen in kaart. Deze analyse tezamen met de wensen van de opdrachtgever resulteren in een efficiënt, op maat gemaakt totaalconcept. Met de unieke handtekening van Nsecure worden processen van mens en techniek geïntegreerd en geautomatiseerd deze door middel van software.

Incidenten ongemerkt opgelost

Kortom, een totaaloplossing inclusief een Service Level Agreement en monitoring op basis van real-time inzicht in de presentaties van de systemen, 24 uur per dag. Gaat er iets mis, dan wordt er direct actie ondernomen. Dit gebeurt veelal op afstand, met als belangrijk kostenbesparend voordeel dat incidenten ‘ongemerkt’ worden opgelost.

Altijd compliant

Bovendien worden alle systemen (toegangscontrole, cameraobservatie, intercom, etc.) in optimale conditie gehouden en evalueren ze mee met de behoeftes. Opdrachtgevers krijgen door middel van een eenvoudig dashboard inzicht in de prestaties van hun systemen, wat bijdraagt aan een eenduidig en toekomstgericht security-beleid. Organisaties hebben zo geen omkijken meer naar de contracten en contacten met de verschillende leveranciers en zij blijven zo altijd compliant.

Beweegruimte dankzij Integrated Security Management

Deze Integrated Security Management-dienstverlening beperkt zich echter niet tot veiligheidsvoorzieningen. De slimme technologieën voor preventiemaatregelen die bedrijven treffen, zoals toegangscontrole en cameraobservatie, bieden ook kosten- en urenbesparende inzichten. Mede met het oog op ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, de flexibilisering van arbeid, heeft de opdrachtgever ook inzicht in de bezettingsgraden van locaties, waar vervolgens de schoonmaakwerkzaamheden of het klimaatsysteem op afgestemd kunnen worden.

Nsecure begrijpt als geen ander dat organisaties zo ongestoord en gefocust mogelijk willen werken aan het bereiken van hun doelen. Niet gehinderd door externe factoren als bijvoorbeeld ongewenste incidenten. Die behoefte aan beweegruimte lijkt haaks te staan op beveiliging, met het accent op ‘lijkt’. In de visie van Nsecure is kwalitatief hoogstaande beveiliging juist een vóórwaarde voor het gevoel van vrijheid. Pas als men zich veilig voelt, is er ruimte om stappen te maken die een organisatie vooruit helpen.

Gerelateerde

Onderwerpen

Wim Vreugdenhil Integrated Security Management
Meer informatie

Vragen

Meer weten over Integrated Security Management? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan u graag te woord.