Kennis items

Brexit: welke impact heeft dit op toegangsmanagement?

Gevolgen voor de EU en Nederland.

 

Cedric van Riemsdijk
Lead IT Business Development
19 juli 2019

Eerder werd door Nsecure stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom de Brexit en de impact op verschillende zaken. Niet alleen op het gebied van mobiliteit en logistiek, ook op het gebied van toegangsverlening tot bedrijfslocaties en het verrichten van werkzaamheden. Gevolg zijn strengere inspecties, meer papierwerk en meer tijd die besteed moet worden aan het aanmeldproces om toegang te verlenen tot bedrijfslocaties. Met Boris Johnson als premier lijkt het scenario van een Brexit zonder afsprakenpakket met de Europese Unie een reële optie. De harde deadline van staat gepland op 31 oktober 2019. 

Impact Brexit voor de EU

Omdat het VK in de EU zit, is de handel nu nog vrij. Bij een Brexit zonder afspraken gaan er standaardtarieven gelden die zijn vastgelegd bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Langdurige negatieve effecten van een harde Brexit gelden volgens het internationaal monetair fonds (IMF) ook voor de EU. Tussen Ierland en Noord-Ierland dreigt een grens met strengere controles, omdat Ierland wel bij de EU blijft. Economisch gezien betekent dit dat vooral Ierland meer geïsoleerd kan raken. Een ‘no deal’-scenario kan zelfs leiden tot een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie, naast het handelsbeleid van de Verenigde Staten. De wereldwijde economische groei zou door de harde Brexit in 2019 vertragen.

Impact Brexit voor Nederland

Naast Ierland verwacht men dat ook in Nederland de gevolgen goed merkbaar kunnen zijn. Vooral de automotive en agrarische sector zouden eronder lijden. Het ‘no-deal’-scenario heeft tot gevolg dat de invoertarieven voor Nederlandse bedrijven veel geld kosten. Dit kan ertoe leiden dat ondernemingen overwegen om de export naar het VK te minderen of zelfs te stoppen. Ook voor de douane geldt dat er naar verwachting ruim negenhonderd extra douaniers nodig zijn. Extra controle leidt tot langere wachttijden aan de grens. Producten en dieren die per vrachtwagen worden vervoerd, moeten bijvoorbeeld beter worden gecontroleerd om te mogen voldoen aan de eisen die worden gesteld.

Gerelateerde

Onderwerpen

Cedric van Riemsdijk Lead IT Business Development
Meer informatie

Vragen

Nsecure houdt deze ontwikkelingen voor diensten zoals Dataclient nauwlettend in de gaten, om u zodanig passend advies te geven en informatie te verstrekken.