Kennis items

Krappe arbeidsmarkt en kostenstijging voor manbeveiliging; hoe blijft security op orde?

Hoe remote security het verschil kan maken

Observation Room voor remote security door Nsecure
Richard Mildenberg
Sustainability & Business Development Manager
3 juli 2023

Een krappe arbeidsmarkt en kostenstijging van beveiligers dwingt bedrijven opnieuw af te wegen hoe zij hun security op orde houden. Wat kan remote security hierin betekenen?

In het huidige beveiligingslandschap wordt het steeds ingewikkelder om een balans te vinden tussen kosten, kwaliteit en beschikbaarheid van personeel. Waar ooit de menselijke waakzaamheid de kern van beveiliging vormde, staat daar nu een nieuwe kampioen: hoogwaardige technologie. Deze verschuiving betekent geen vervanging, maar een transformatie, waarbij Nsecure voorop loopt door de integratie van AI, technologische innovatie én menselijke expertise. Nsecure ziet dat de oplossing die hieruit voort vloeit: remote security (het op afstand verlenen van beveiliging) het verschil kan maken. Dit helpt organisaties om hun beveiligingsinspanningen te optimaliseren, kosten te besparen en tegelijkertijd een hoger niveau van beveiliging te bieden. Maar wat betekent het op afstand beveiligen van organisaties nou echt? Richard Mildenberg, business developement bij Nsecure, vertelt er meer over.

Klassieke beveiligingsronde ontoereikend

Met oplopende salarissen, een schaarste aan beveiligingsprofessionals zoeken bedrijven naar een effectievere manier van beveiliging. Terwijl de ene organisatie vasthoudt aan de inzet van manbeveiligers, ziet Nsecure dat andere organisaties ook de overstap maken naar remote security: beveiliging op afstand. Dit houdt in dat er vanuit één centrale omgeving, meerdere locaties 24/7 worden gemonitoord en meldingen worden afgehandeld met de inzet van geadvanceerde security systemen. Inzet van mankrachten op locatie is daardoor niet nodig.

Richard Mildenberg, business developer bij Nsecure vertelt: “Meer dan 15 jaar geleden ontwikkelde Nsecure een oplossing om de opslag van koper bij energieleveranciers op een andere manier te beveiligen. De klassieke beveiligingsronde door personeel en de incidentafhandeling bleek namelijk keer op keer ontoereikend om deze kostbare materialen binnen de poort te houden. Op afstand werd de locatie gemonitord en ook de afhandeling van incidenten vond remote plaats. De eenmalige investering in de techniek om de beveiliging op afstand mogelijk te maken bleek dé oplossing voor het voorkomen van diefstal van de waardevolle goederen.”

Nauw samenspel van mens en techniek

En zo realiseerde Nsecure de Observation Room vanuit haar visie op toegang en security management. Door de samenhang van mens en techniek kan de dienstverlening op afstand op thematieken zoals hospitality, safety en security een impactvolle bijdrage leveren. Richard vervolgt: “Vanuit de Nsecure Observation Room bieden wij een uitgebreide (controle) functionaliteit op afstand. Dat betekent één centrale plek voor toegangsverlening en cameraobservatie. Intelligente technologie ondersteunt onze surveillancediensten. We voeren 24/7 klant-specifieke monitoring en opvolging van alarmeringen uit. Waar traditionele beveiliging altijd aansturing vereist, kan Nsecure vanuit slimme systemen actie ondernemen zonder direct kosten te maken.”

Remote security: tal van technische innovaties

Inmiddels is door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de trend van vergrijzing in de sector, het inzetten van manbeveiliging steeds moeilijker te organiseren en kostbaarder geworden. Daar tegenover staan tal van technische innovaties op het gebied van remote security. Mildenberg legt uit: “Deze technologische innovaties vragen ook om andere capaciteiten en competenties van beveiligers en observanten en zich moeten aanpassen aan de veranderende eisen van hun vakgebied.”

Is op afstand ‘staren’ naar camerabeelden dan zoveel beter dan beveiligers op locatie? Richard Mildenberg: “Nee. Die assertieve beveiligers blijven nodig, in een vorm die past bij menselijke capaciteiten. Want zelfs de meest getrainde persoon houdt het niet vol om in een shift van 8 uur continu gefocust te zijn. En dit is precies het punt waarin technologie in het voordeel werkt van bedrijven én beveiligers. Remote beveiliging gaat namelijk veel verder dan een paar camera’s en observanten. De systemen werken op basis van geadvanceere artificial intelligence, die iedere verandering in een situatie heel nauwkeurig kunnen waarnemen. Constateert het systeem iets verdachts? Dan komt er een melding binnen, waarbij de locatie en de camerabeelden direct worden uitgelicht in de Observation Room. Het is vervolgens aan de beveiliger om waar te nemen of de situatie écht verdacht is en om indien nodig ondersteuning op locatie in te schakelen.”

Kostenreductie, duurzame oplossing en verhoogde kwaliteit

De beveiliging vanuit één landelijke Observation Room met innovatieve technieken en het enkel opvolgen van meldingen die ook echt een beveiligingsrisico vormen, verhoogt de kwaliteit van security. Daarnaast kent deze vorm van beveiliging andere voordelen, namelijk:

  1. Kostenreductie: De jaarlijkse inzet van één 24/7-beveiliger kost tussen de 350.000 en 400.000 euro. Dan hebben we het alleen over loonkosten. De kosten voor het inrichten en onderhouden van een beveiligingsloge zijn hierin niet meegerekend. De opzet van remote beveiliging vraagt weliswaar een eenmalige investering, maar betaalt zich door de beperkte personeelskosten snel terug. Sommige bedrijven kiezen voor een hybride beveiligingsvorm, waarbij overdag beveiligingspersoneel op locatie is en de Observation Room in de ‘dure uren’ ‘s avonds en ‘s nachts en in het weekend de beveiliging overneemt.
  2. Duurzame oplossing: Waar de technologie inmiddels veel beter dan mensen veranderingen kan waarnemen, zijn mensen juist beter in het verifiëren van de situatie. Observanten hoeven dus niet 8 uur gefocust naar schermen te turen, maar zetten hun energie in wanneer het nodig is, op basis van de meldingen die voortkomen uit de systemen. En niet alleen de superfocus is onmenselijk, ook nachtdiensten zijn niet voor mensen weggelegd. Onderzoek toont aan dat nachtwerk leidt tot slaapproblemen en andere gezondheidsklachten. Met remote security zijn er minder ‘nachtwerkers’ nodig. Daarnaast heeft remote security een positieve impact op het reduceren van CO2-uitstoot doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn voor het rijden van beveiligingsrondes op locatie of rijden op valse meldingen.
  3. Redundant systeem: Storingen in beveiligingssystemen zijn bijna altijd IT-gerelateerd. Vanuit de Observation room is 40% van alle storingsafhandelingen op afstand op te lossen. Voor de andere storingen is een technisch team op locatie of vanuit Nsecure beschikbaar om deze zo snel mogelijk op te lossen. En gaat het om écht grote storingen, dan is een ‘noodnetwerk’ paraat om het beveiligingsniveau on point te houden.

Observation Room: Meer dan beveiliging

Bij beveiliging wordt al snel gedachten aan het voorkomen van inbraken en diefstal. Maar remote security gaat verder dan dat. Denk aan toegangsverlening bij slagbomen, persoonsidentificatie, op afstand openen en sluiten van locaties, ontruimingen coördineren en het assisteren bij bedrijfshulpverleningsincidenten. De Observation Room biedt uitkomst voor bedrijven die streven naar effectieve, duurzame en vooral een hoge mate van beveiliging. Het combineert de kracht van technologische innovaties zoals AI, met de menselijke expertise van assertieve manbeveiligers voor een optimale beveiligingsoplossing. Dit biedt bedrijven een holistische benadering van hun beveiligingsbehoeften, die aansluit op de groeiende verwachtingen van een moderne en veilige bedrijfsomgeving.

Richard Mildenberg Sustainability & Business Development Manager
Meer informatie

Vragen?

Meer weten over hoe remote security past binnen een integraal security beleid? Neem dan contact met ons op.