Kennis items

Hoe innovatieve toegangscontrole bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelstellingen

Traditionele toegangspas behoort tot het verleden

Innovatie binnen toegangscontrole
Richard Mildenberg
Sustainability & Business Development Manager
12 april 2022

Als het gaat om duurzaamheid, zit vooruitgang vaak in nieuwe oplossingen die wellicht minder voor de hand liggend zijn. Waar het voorheen vooral draaide om het reduceren van uitstoot en vervuiling, is duurzaamheid tegenwoordig een veel breder begrip. Als marktleider in toegang en security, heeft Nsecure een heldere visie op de toekomst. Deze toekomst betreft niet alleen toegangs- en veiligheidsbeleid, maar ook de balans met het welzijn van mensen en het milieu staat hoog op onze agenda. “Wij helpen onze klanten graag met hun duurzaamheidsdoelstellingen, hoe groot of klein dan ook”, vertelt Henk van Barneveld, Innovatiemanager bij Nsecure.

Traditionele toegangspas behoort tot het verleden

Henk van Barneveld: “Als ketenpartner denken wij in slimme oplossingen, waarbij optimale veiligheid, efficiëntie en gastvrijheid altijd voorop staan. In de innovaties op het gebied van toegangscontrole zijn er interessante ontwikkelingen te zien die een substantiële bijdrage leveren aan de bredere duurzaamheidsdoelen van bedrijven.”
Die winst is bijvoorbeeld te behalen met het automatiseren van de dienstverlening rondom toegangscontrole. Van Barneveld legt uit: “Mobile access is een prachtig voorbeeld van zo’n duurzame oplossing. En kan zorgen voor eenvoudige en voor de hand liggende besparingen door de overstap van traditionele plastic toegangspassen naar digitale toegangspassen op de smartphone. Vooral voor groot MKB en top 500 bedrijven is dit interessant, gezien de omvang van het aantal medewerkers of bezoekers die zij ontvangen op kantoorlocaties en daarmee het aantal toegangspassen. Dan gaat het al snel gaat om zo’n honderden, wel duizenden aantallen op jaarbasis”.

Mobile access als duurzame oplossing voor toegangscontrole

Door de mobiele telefoon te gebruiken als toegangsmiddel, wordt niet alleen plastic bespaard, maar ontstaat ook tijdswinst voor zowel de gebruiker als de verstrekker. Bijvoorbeeld bij receptiediensten of gebouwbeheerders. Met een digitale enrollment functie waarbij een pas op afstand (voorafgaand aan het bezoek) wordt geactiveerd, wordt de veiligheid van locaties nog steeds gegarandeerd én zijn veel minder handelingen en vervoersbewegingen voor nodig. Ook het na afloop retourneren van bezoekerspassen of toegangspassen van oud medewerkers behoort tot het verleden; passen kunnen standaard digitaal worden ingetrokken en opnieuw worden uitgegeven. Tevens past mobile access hierdoor ook beter bij het hybride werken zoals we dat tegenwoordig kennen.

Biometrische toegangscontrole

Ook biometrische toegangscontrole kan de traditionele (plastic) passen vervangen. Biometrische gegevens zijn niet overdraagbare unieke eigenschappen van een persoon, zoals bijvoorbeeld een irisscan, een gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Aan de hand van deze informatie kan de identiteit van een persoon worden vastgesteld, en toegang worden verleend. Zoals bij alle vertrouwelijke gegevens moet hierbij uiteraard goed worden gekeken naar de mogelijkheden met het oog op de huidige wet- en regelgeving.

Elektronische sluitsystemen besparen duizenden batterijen per jaar

Een andere interessante ontwikkeling rondom toegangscontrole zijn elektronische sluitsystemen die hun eigen energie opwekken ziet Henk van Barneveld. “In onze draadloze cilinders zit de intelligentie ingebouwd, maar deze hoeft niet intern gevoed te worden. Dat betekent dus geen kabels en geen batterijen. Door het inbrengen en activeren van de sleutel, wordt voldoende energie opgewekt voor het dagelijks gebruik. Dit kan een besparing van duizenden batterijen per jaar opleveren. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het levert ook een enorme kostenbesparing op. Door cilinders verder gericht te recyclen, kunnen ze tegen veel lagere kosten opnieuw gebruikt worden.”
Voor sluitsystemen met batterijen kan smart monitoring ervoor zorgen dat ook batterijen niet onnodig vervangen hoeven te worden.

“Met slimme rapportages waar een afwijkend batterijniveau nauwkeurig gemeld wordt, hoeven batterijen pas vervangen te worden als dat echt nodig is. In plaats van (preventief) vervangen worden op basis van looptijd, kunnen batterijen en accu’s nu vervangen worden als ze daadwerkelijk bijna leeg zijn na een bepaald aantal bewegingen. Niet alleen bespaart dat veel nieuwe batterijen, maar ook de onderhoudskosten gaan daarmee flink omlaag. Monteurs hoeven alleen nog maar te komen voor gerichte werkzaamheden als de accu’s zelf automatisch aangeven dat ze toe zijn aan vervanging, waardoor mankracht veel efficiënter kan worden ingezet”, aldus van Barneveld.

Hybride werken aanjager van duurzaam kantoorgebruik

Dat de dienstverlening rondom toegangscontrole andere vormen aanneemt, is niet de enige ontwikkeling die invulling geeft aan duurzaamheidsdoelstellingen. Henk vertelt: “In de post-COVID maatschappij zijn de meeste grote bedrijven overgestapt op hybride werken, wat nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee brengt. Er zijn minder werkplekken nodig om de business draaiende te houden, wat besparingen oplevert op huisvesting, catering en schoonmaak, maar ook op verlichting, verwarming en watergebruik.”

Duurzaam gebruik van kantooromgevingen is mogelijk door het automatiseren van werkplekreserveringen. Medewerkers kunnen zelf een werkplek reserveren, maar de beheerder bepaalt hoe mensen over de werkplekken verdeeld worden en daardoor bepaalde verdiepingen niet open te stellen. Dat levert besparingen op voor de klimaatbeheersing en het energiegebruik van het gebouw. “Met behulp van slimme algoritmes wordt de bezetting op bepaalde dagen voorspeld, waardoor geanticipeerd kan worden op de hoeveelheid aanwezige mensen en daarmee ook de inzet van catering en schoonmaak”, vertelt Henk van Barneveld.

Langere levensduur hardware door keuze voor systemen

Henk concludeert: “Ook de keuze voor het type toegangscontrole en security oplossingen is van invloed op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Met geïntegreerde, merkonafhankelijke platforms die compatibel zijn met de meest gangbare systemen, wordt de levensduur van hardware op eenvoudige wijze verlengd. Met de komst van één nieuw onderdeel is het niet nodig om het hele systeem direct te vervangen. Hierdoor verminderen we de hoeveelheid apparatuur die voortijdig wordt afgeschreven.”

Gerelateerde oplossingen

toegangscontrole

arrow_outward

Toegangscontrole oplossingen volledig geïntegreerd in uw bedrijfsprocessen

arrow_outward

Biometrische toepassingen zoals gezichtsherkenning, irisscan of vingervein in lijn met privacy wetgeving

arrow_outward

High-end oplossingen voor security management, toegangscontrole, camera observatie, inbraak en sluitsystemen.

Richard Mildenberg Sustainability & Business Development Manager
Meer informatie

Vragen?

Benieuwd hoe onze innovatieve toegangscontrole oplossingen helpen bij het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen? Onze specialisten sparren graag met u over de mogelijkheden.