Kennis items

I-SEMA en Nsecure bundelen hun krachten op Integrated Security Management

Security is niet iets wat je ‘erbij’ doet

Integrated Security Management door Nsecure en I-SEMA
Wim Vreugdenhil
Integrated Security Management
16 mei 2023

In het facilitaire landschap vragen uiteenlopende ontwikkelingen van organisaties om scherp en flexibel te zijn. Denk maar aan digitalisering van services, krapte op de arbeidsmarkt en verduurzaming. Deze veranderingen vragen om een compleet nieuwe bedrijfsstrategieen. Een strategie die ervoor zorgt dat organisaties voorbereid blijven op de toekomst. Facilitaire diensten worden dan ook steeds vaker uitbesteed. Maar hoe zit dat met security? In dit artikel wordt besproken hoe I-SEMA en Nsecure samenwerken op het gebied van Integrated Security Management (ISM).

Security is niet iets wat je ‘erbij’ doet

Wim Vreugdenhil, Commercieel Manager en portfoliohouder Integrated Security Management bij Nsecure: “Security is in bijna elke organisatie een onderdeel van het facilitaire proces. Maar dat is lang niet altijd logisch. De complexiteit rondom IT en wetgeving maken het voor facility-bedrijven lastig om verantwoordelijkheid te nemen over de hele breedte.

Zie maar eens als organisatie zelf alle kennis in huis te hebben én tegelijkertijd de wet- en regelgeving en technische innovaties bij te houden. Die ontwikkelingen gaan zo snel, dat vraagt om een expert als partner. Dat maakt het lastig, en in mijn optiek vaak ook onverstandig, om security te outsourcen naar een Integrated Facility Management-provider.

Security wordt namelijk met de dag belangrijker en is niet iets wat je ‘erbij’ doet. Daarom is er behoefte aan Security Regie. Nsecure mag dit al een aantal jaar doen voor grote opdrachtgevers. I-SEMA richt zich volledig op Regie dienstverlening en is voor ons een belangrijke partner om onze opdrachtgevers nog beter te ondersteunen.”

ISM in de praktijk

Leon Godschalk, Directeur bij I-SEMA, vult aan: “Geïntegreerde dienstverlening is de toekomst van contractbeheer. En juist onderwerpen zoals Safety & Security zijn een complex specialisme dat bijzondere aandacht vereist. In de praktijk schakelen bedrijven namelijk met verschillende partijen voor securitydiensten, wat resulteert in losse contracten voor bijvoorbeeld manbewaking, brandbeveiliging, inbraakdetectie, intercoms, toegangscontrole en camera-observatie, etc. Er mist synergie en zo ontstaat er geen efficientie of kwaliteit. Weet je wel of je voldoet aan wet- en regelgeving? Op welke wijze wordt de dienstverlening ontwikkeld en continuiteit geboden? Zelfs organisaties die werken met een Integrated Facility Management-provider, schakelen vaak nog met meerdere partijen.”

Daarom pleiten Wim en Leon voor Integrated Security Management (ISM), in aanvulling op Integrated Facility Management. Partners, maar wel onafhankelijk.

I-SEMA en Nsecure bundelen krachten op gebied van ISM

I-SEMA heeft het specialisme in huis om de regie uit handen te nemen voor opdrachtgevers voor het domein Safety & Security. Dit is voor de opdrachtgever (vaak) complex en ontwikkelt zich razendsnel. Dit is waar I-SEMA uitkomst biedt. De opdrachtgever verlegt zijn strategisch vraagstuk naar I-SEMA voor het integraal security management. I-SEMA vertaalt de behoefte van opdrachtgever naar een integrale strategische visie op het gebied van Safety & Security, die compliant is met de strategie van de organisatie, met gestelde normen en met wet- en regelgeving.

“Om de totale keten van security goed in te vullen, werken we samen met Nsecure,” aldus Godschalk. “Zeker als gaat om de performance van geleverde oplossingen en IT diensten zoals technisch beheer, functioneel beheer en applicatiebeheer. Zo kunnen opdrachtgevers hun totale security scope bij één partij onderbrengen. Het is voor onze opdrachtgevers overigens van groot belang dat zowel I-SEMA als Nsecure onafhankelijk blijven”, vertelt Godschalk.

Het partnership is bedoeld als versterking van het gezamenlijke portfolio waar veel van onze opdrachtgevers baat bij hebben. Maar de keuze om ofwel I-SEMA ofwel Nsecure diensten te gebruiken, is altijd een keuze van de opdrachtgever.

Vreugdenhil bevestigt dat: “I-SEMA en Nsecure kunnen elkaar op heel veel fronten versterken, maar onafhankelijkheid is echt een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Nsecure heeft groeiend aantal Integrated Security Management contracten met grote opdrachtgevers. Vaak met een focus op het domein “Toegang en Beveiliging”. De samenwerking geeft beide partijen een boost in kennis en ervaring.”

Wanneer is Integrated Security Management waardevol?

Bij de invulling van Integrated Security Management stemt een Security Regisseur de securitydiensten op elkaar af. De Security Regisseur interpreteert het securitybeleid van de organisatie en vergelijkt de huidige situatie met een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Vervolgens organiseert en beheert de Security Regisseur de maatregelen die nodig zijn om eventuele risico’s te elimineren of te minimaliseren.

Vreugdenhil: “We streven ernaar dat Nsecure zoveel mogelijk beveiligingssystemen en applicaties automatiseert en beheert. Die systemen zijn op afstand bereikbaar en reageren 24/7 op alarmen, storingen en incidenten.”

Godschalk vat samen: “Het inzetten van ISM stelt organisaties in staat om in control te zijn op het gebied van beveiliging en toegang. En dat is nog aantoonbaar ook. De contractmanager van de opdrachtgever heeft via een Security Dashboard real-time inzicht in de actuele staat van de security, inclusief eventuele risico’s, compleetheid van maatregelen, actuele incidenten en afgehandelde storingen in het toegangsproces. Dit alles draagt bij aan een efficiënt en effectief beheer van beveiligingssystemen en applicaties.”

Wim Vreugdenhil Integrated Security Management
Meer informatie

Vragen

Meer weten over onze certificeringen? Neem dan contact op.