Kennis items

Complexe beveiligingsvraagstukken zijn niet op orde

Hoe Security Consultancy veiligheidsrisico’s in kaart brengt én voorkomt

Security Consultancy
Dave Litzouw
Security Consultant
19 juni 2024

In onze hedendaagse wereld, gedomineerd door digitalisering, diverse maatschappelijke vraagstukken en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, is het securitylandschap drastisch veranderd. Voor grote organisaties is het daarom cruciaal om alle lagen van beveiliging, zowel digitaal als fysiek, te integreren en efficiënt te beheren. Een geïntegreerde security-aanpak, waarbij technologie, regelgeving en menselijke factoren naadloos samensmelten, is cruciaal voor de toekomst van bedrijven. Dave Litzouw, Security Consultant bij Nsecure, legt uit wat Security Consultancy hierin betekent.

Security Consultancy is onmisbaar

Door de complexiteit van beveiligingssystemen, strenge wetgevingen en integratie met bedrijfsprocessen, is het voor organisaties bijzonder ingewikkeld om beveiliging zelf op orde te houden. Met een team van ervaren Security Consultants biedt Nsecure expertise op het gebied van fysieke beveiliging, IT-security, crisismanagement en meer. Met Security Consultancy wordt het gehele traject begeleid van A tot Z: van analyse en advies tot implementatie en beheer. Dave legt uit: “Bij Security Consultancy begint het adviestraject altijd met een plan van aanpak. Hierbij wordt gekeken naar alle facetten: type locatie, het aantal locaties, type gebruikers, bedrijfsprocessen en huidige en wenselijke security assets. Wij komen altijd op locatie. De meeste informatie komt namelijk van de mensen ter plaatse. Zij hebben de ervaring en kennen de omgeving. Daarnaast spreken we met diverse stakeholders: de security manager, IT manager, QHSE officer, facilitair manager, enzovoorts. Je kunt de locatie nog zo goed beveiligen, maar als het voor gebruikers niet werkt en men daardoor letterlijk de deur open laten staan, dan schiet je er alsnog niks mee op. Het betrekken van verschillende lagen binnen de organisatie is dus altijd de basis. De mens staat bij Nsecure centraal.”

Integrale beveiliging: alle facetten van security volledig in control

Als Security Consultant komt Dave Litzouw bij veel organisaties over de vloer. “Als Security Consultant zorg ik ervoor dat beveiligingssystemen en bedrijfsprocessen volledig in control zijn, doordat we kijken naar het hele spectrum van security. Dit zorgt uiteindelijk voor een hoger niveau van veiligheid, efficiëntere processen, betere bescherming van mensen, gegevens en eigendommen en leidt uiteindelijk ook tot kostenbesparingen.”

Het blijkt dat veel grote organisaties nog altijd worstelen met een gedegen aanpak als het gaat om beveiliging en dat een integrale aanpak voor security daarom nog altijd in de kinderschoenen staat. Dave licht toe: “De veiligheidsrisico’s voor grote organisaties zijn tegenwoordig van een heel andere aard dan enkele jaren geleden. Cyberdreigingen, Artificial Intelligence, geopolitieke ontwikkelingen en kwetsbare vitale processen veranderen het securitylandschap in razend tempo. Veiligheid moeten daarom in alle lagen van de organisatie worden aangepakt, van de receptie tot aan de IT-omgeving. Security Consultancy – het meedenken met de klant over de effectiviteit van securityoplossingen – is voor ons niet nieuw. We zien de behoefte aan strategisch advies dan ook groeien. Vanuit onze rol als marktleider worden we regelmatig gevraagd om onze visie op beveiliging te geven. Veel organisaties zijn nog niet meegegroeid met de nieuwe mogelijkheden die technologie en data bieden. Vaak wordt nog vanuit een traditionele gedachte gekeken naar ‘hoe moet ik een gebouw beveiligen?’, wat niet aansluit bij de uitdagingen van morgen.”

Security doe je er niet even bij

Security wordt dus steeds belangrijker en is niet iets wat je ‘erbij’ doet. Nsecure ziet beveiliging niet alleen gaat om het beschermen van bedrijfsactiviteiten, medewerkers of middelen, maar ook om het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en voldoen aan wet- en regelgeving. Een integrale aanpak voor security gaat dus verder dan alleen het implementeren van camerasystemen of securitysystemen. Het vereist een holistische benadering waarbij de organisatie, bedrijfsprocessen en het risicoprofiel grondig worden geanalyseerd. Dave Litzouw legt uit: “De mogelijkheden zijn groter geworden, maar dat geldt ook voor de risico’s. Een simpel voorbeeld wat in slechts enkele jaren drastisch is veranderd: sinds corona werken veel mensen remote. Dat vraagt dus om andere vormen van beveiliging.”

Compliance en ontzorging met Security Consultancy

Het grote voordeel van het inschakelen van een Security Consultant is – naast volledige ontzorging – compliance met het eigen securitybeleid. “Een beleid is vaak abstract en er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Om het juiste pad en concrete oplossingen te vinden, heb je echt een kennishouder nodig. Een goed voorbeeld hiervan is bij een grote energieleverancier. Tijdens een Security Consultancy traject werd geconstateerd dat veel van de veldlocaties niet voldeden aan het huidige beveiligingsstandaard zoals omschreven in haar eigen security beleid. Dit probleem werd projectmatig aangepakt en verholpen voor alle locaties. Wij hebben de kennis in huis om fysieke omgevingen zowel te beheren als te controleren. Onze kracht is dat we zowel een compleet integraal advies kunnen geven als de totale oplossing kunnen implementeren en beheren. Wij ontzorgen een organisatie echt van A tot Z.”

Security Consultancy kan ook los staan van de implementatie. “Wanneer een organisatie bij Nsecure een adviestraject aangaat, betekent dat niet direct dat ook de implementatie bij ons moet worden gedaan. De essentie is dat we als partner op de stoel van de klant gaan zitten. Met de kennis die wij hebben, kunnen we de juiste oplossing bepalen. Dit doen wij onafhankelijk waardoor het kan voorkomen dat het gekozen advies ook geïmplementeerd kan worden door een andere partij, met als enige doel: security op het hoogste niveau”, aldus Dave.

Dankzij de verregaande expertise van Nsecure op het gebied van fysieke security kunnen organisaties rekenen op een aanpak waarbij technologie, regelgeving en menselijke factoren effectief worden geïntegreerd. Met een strategie die specifiek is afgestemd op de unieke uitdagingen en behoeften van elke sector, zorgt Nsecure ervoor dat beveiliging een integraal en essentieel onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dave Litzouw Security Consultant
Meer informatie

over security consultancy

Meer weten over wat Security Consultancy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.