Kennis items

De impact van security op duurzaamheid

Nsecure behaalt niveau 3 van CO2-Prestatieladder

Richard Mildenberg Nsecure over duurzame security
Richard Mildenberg
Sustainability & Business Development Manager
4 september 2023

Nsecure heeft als onderdeel van de Unica Groep een heldere visie op de toekomst. Deze toekomst betreft niet alleen onderwerpen zoals security, IT, compliancy en digitalisering, ook de balans met het welzijn van mens en milieu heeft onze volledige aandacht. Dat doen we met onze interne processen, maar ook met onze diensten en producten zodat we klanten ondersteunen in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

MVO betekent investeren in onze mensen en bedrijfsactiviteiten

Richard Mildenberg, Sustainability en Business Development Manager licht toe: “Voor Nsecure betekent MVO investeren in onze bedrijfsactiviteiten. Het zit in ons DNA om continu te analyseren of én hoe de inzet van slimme technologie kan bijdragen aan de balans tussen toegangsverlening, veiligheid, gastvrijheid én duurzaamheid. Onze strategische pijlers zijn gericht op Energie & Klimaat, Circulariteit & Milieu, Mens & maatschappij, Innovatie & digitalisering, Ethisch en integer handelen vormt daarin als vijfde pijler het fundament.”

Aansluiting Sustainable Development Goals (SDG’s)

Met onze duurzaamheidsstrategie vinden we het belangrijk om te kijken op welke Sustainable Development Goals (SDG’s) we impact kunnen maken. Voor Nsecure en Unica zijn dit de volgende SDG’s :

  • SDG 3 Gezondheid en welzijn
  • SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 8 Waardig werk en economische groei
  • SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
  • SDG 12 Verantwoorde productie & consumptie
  • SDG 13 Klimaatactie

CO2-Prestatieladder niveau 3

Om de managementaanpak op het gebied van energie- en CO2-reductie binnen het Unica het netwerk van bedrijven te versterken, wordt gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zich richt op CO2-reductie, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Het systeem vereist continue verbetering van inzicht, CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking binnen en buiten de eigen bedrijfsvoering. Dit voorjaar is niveau 3 van de certificering met succes behaald.

Richard Mildenberg licht toe: “Doelgericht sturen op energie- en CO2-reductie is een prioriteit van Nsecure en Unica. Net als voor iedereen is het onze lange termijn ambitie om onze uitstoot te reduceren naar 0, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we door onze gebouwen, processen en diensten te verduurzamen, energieverbruik te verlagen en te kiezen voor duurzame energiebronnen, materialen en partners. Het ambitieniveau van onze organisatie op de korte termijn is om per 2025 41% van de huidige footprint t.o.v. 2019 te reduceren voor onze directe en indirecte (elektriciteit en warmtegebruik) emissies. Uiterlijk 2050 willen wij CO2 neutraal opereren in onze volledige waardeketen, inclusief leveranciers en klanten.”

Duurzame security: samen zorgen voor impact

“Al decennia lang kijkt Nsecure hoe security oplossingen niet alleen aantoonbaar zorgen voor meer controle, maar ook hoe dit kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers. In iedere branche speelt duurzaamheid een prominente rol. Des te belangrijker vinden wij het dat onze dienstverlening daarop aansluit, zodat er in de gehele keten impact ontstaat. Dit doen we mede door onze remote services, zoals remote objectbeveiliging, 24/7 monitoring van security systemen en remote beheer en onderhoud. Maar ook onze cloud diensten en ons identity management platform YIM dragen bij aan CO2 reductie, compliancy en een veilige werkomgeving”, aldus Mildenberg.

Richard Mildenberg Sustainability & Business Development Manager
Meer informatie

Vragen?

Meer weten over onze duurzaamheidsambities of onze dienstverlening die daar aan kan bijdragen? Neem dan contact met ons op.